om oss

“Art-Renaissance Scandinavia” är ett svenskt företag, grundat 2015, som specialiserar sig på konstnärlig gestaltning, måleri, grafik, skulptur och design i olika former. Alla våra konstnärer har avancerad mästare nivå utbildning i monumental konst, måleri, skulptur och grafik. I konsthistorien känner vi oss mest hemma i renässansen. Vi strävar efter att uppnå den högstående nivån som dom dåtida mästarna skapade. Vi är perfektionister i ordets rätta bemärkelse. Idéens klarhet i perfekta former – det är det vi vill göra.

Vi tar offentliga och privata uppdrag och även konservators arbetet. Priset för vårt arbete påverkas av storlek, material, tid, etc. För att beställa något från oss, måste ni först mejla till oss och beskriva era önskemål. Sedan diskuterar vi och kommer överens om material, storlek, tid och kostnad. Efter detta skriver och signerar vi ett avtal och börjar arbeta för er.

In English

“Art-Renaissance Scandinavia” is a Swedish company, founded in 2015, specializing in painting, graphics and design in different forms. All our artists have advanced masters degree in painting, graphics, sculpture and monumental art. In the the world art history, we feel most at home in Renaissance. We strive to achieve the highest professional level of masters who created in that time. We are perfectionists in the truest sense. Clarity of the idea in a perfect form – that is what we want to do.

We take public and private orders and even some reparation work. The price for our work is depend on size, material, time, etc. To order something from us, you must first send us an e-mail and describe your request. Then we discuss and agree about materials, size, time and cost. After that we will sign a contract and start working for you.

[minimera]
Share